Ngày Mất Dương Lịch
LÂM NHÂN CHÍ - TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
VÕ PHÚ QUỐC - CHÙA VẠN PHƯỚC
TRẦN THỊ TRƯA - CHÙA VẠN PHƯỚC
ĐỖ VĂN AN - CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN XUÂN THU - CHÙA PHỔ DIỆU
NGUYỄN PHƯỚC BỬU THÔNG - CHÙA VẠN PHƯỚC
ĐỖ HỮU TOÀN - CHÙA VẠN PHƯỚC
PHAN CÔNG LỢI - CHÙA VẠN PHƯỚC
DỖ THỊ KIM OANH - CHÙA BẢO QUANG
NGUYỄN VĂN SÁU - CHÙA SÙNG ĐỨC (QUẬN 11)
NGUYỄN THỊ NGHĨA - CHÙA TUYỀN LÂM
DƯƠNG ĐẠT - CHÙA TUYỀN LÂM
NGUYỄN THỊ QUEN - CHÙA LIÊN ỨNG
VŨ THÀNH TÂM - CHÙA TRUNG NGHĨA
HUỲNH VĂN MIÊNG - CHÙA VẠN QUỐC
DƯƠNG ĐẠT - CHÙA TUYỀN LÂM
CHIM THỊ HỒNG LỆ - CHÙA TUYỀN LÂM
TRẦN THỊ NHẪN - CHÙA HIỂN QUANG
LÝ HUÊ NHÀN - CHÙA LONG AN
CHU VĂN BI - CHÙA HIỂN QUANG
TÔN THẤT ĐÔNG - CHÙA KIỀU ĐÀM
LÊ HẢI TRIỀU - CHÙA ĐÔNG LINH
NGUYỄN THÚY OANH - CHÙA BỬU LIÊN
ĐOÀN THỊ TUYẾT - CHÙA BỬU LIÊN
PHẠM KIM LIÊNG - CHÙA TRUNG NGHĨA
NGUYỄN THỊ NGÀY - CHÙA TRUNG NGHĨA
BÙI THỊ BÌNH - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
HUỲNH VĂN VINH - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
TRẦN THỊ CHẮT - CHÙA GIÁC QUANG
DIỆP THỊ KIỀU - CHÙA BỬU LIÊN
ĐOÀN THỊ TUYẾT - CHÙA BỬU LIÊN
NGUYỄN THỊ ĐẶNG - CHÙA VẠN ĐỨC
VÕ VĂN PHÚC - CHÙA GIÁC MINH
LÝ HUÊ NHÀN - CHÙA LONG AN
NGUYỄN THỊ MỀN - CHÙA PHÁP VÂN
LƯƠNG VĂN LONG - CHÙA GIÁC TÂM
BÀNH BÌNH HOÀI - CHÙA GIÁC TÂM
LÊ THỊ QUYỂN - CHÙA THIỀN TÔN
PHẠM NGỌC THỐ - CHÙA GIÁC NGẠN
NGUYỄN TRỌNG THIỀU - CHÙA GIÁC NGẠN
LÊ THỊ SÁU - CHÙA TỪ NGHIÊM
Ông NGUYỄN THẾ PHÁI - CHÙA GIÁC NGẠN
Cụ NGUYỄN THỊ NA - CHÙA VẠN PHƯỚC
SADINI GIỚI/ Thích nữ: DIỆU THÀNH - CHÙA TUYỀN LÂM
THÁI VĂN HẰNG - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
TRẦN VĂN TÍCH - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
HUỲNH VĂN HUỆ - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
Cụ bà TRẦN THỊ LIÊN - CHÙA TUYỀN LÂM
HUỲNH VĂN HUỆ - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
Liên Kết Web
VIDEO