Ngày Mất Dương Lịch
HUỲNH NGỌC LONG - CHÙA NHƯ LAI
NGUYỄN VĂN ÍT - CHÙA LÁ
NGUYỄN THỊ HÀ - CHÙA TRUNG NGHĨA
NGUYỄN THỊ NGUYỆT - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
ĐẶNG VĂN RU - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Bà VÕ THỊ SỬU - CHÙA THIỀN TÔN
ĐẶNG THỊ HIẾU - CHÙA GIÁC QUANG F9
DƯƠNG THỊ THU HIỀN - CHÙA BỬU LIÊN
TRẦN HỮU MINH - CHÙA VẠN ĐỨC
Cụ NGUYỄN THỊ XUÂN - CHÙA BỒ ĐỀ
Bà NGUYỄN THỊ ĐỆ - CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN ĐỒNG KIM - CHÙA BỒ ĐỀ
ĐÀO THỊ DẦN - CHÙA PHÁP VÂN
MAI TRỌNG HÒA - CHÙA XÁ LỢI
BÙI BÍCH THỦY - CHÙA XÁ LỢI
Bé LÊ PHAN HUỲNH NHƯ - CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG - CHÙA GIÁC NGẠN
LÊ VĂN KHÁNH - CHÙA GIÁC NGẠN
PHẠM VĂN ĐỈNH - CHÙA VẠN PHƯỚC
LÊ THANH - CHÙA GIÁC QUANG
TRẦN NGỌC TIỂNG - CHÙA THIÊN TRÌ
HOÀNG THỊ HIẾU - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
HÀ vĂN DUYÊN - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN QUANG MAI - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN QUANG MAI - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
TRẦN THỊ PHẢI - CHÙA XÁ LỢI
Phạm Văn Nhàn - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Liên Kết Web
VIDEO