Ngày Mất Dương Lịch
NGUYỄN THỊ HUỆ - CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN THỊ HẠNH - CHÙA VẠN HẠNH
HOÀNG THỊ XUÂN - CHÙA VẠN HẠNH
PHẠM THỊ PHONG - CHÙA VIÊN GIÁC
LÊ TRÍ THỨC - CHÙA GIÁC VIÊN
ĐINH THỊ NHÂN - CHÙA TRUNG NGHĨA
BỬU CỔN - CHÙA VẠN QUỐC
TRẦN VĂN NÀO - CHÙA TUYỀN LÂM
ĐẶNG TRUNG HIẾU - CHÙA GIÁC MINH
NGUYỄN THỊ LAN - CHÙA BỒ ĐỀ
PHAN ĐINH LƯU - CHÙA MINH HÒA
ĐẶNG THỊ GIẰNG - CHÙA KIỀU ĐÀM
ĐẶNG KIM BIÊN - CHÙA KIỀU ĐÀM
VÕ PHẠM THỊ HƯỜNG - CHÙA BỬU LIÊN
QUÁCH ĐÌNH AN - CHÙA BỬU LIÊN
HL LÊ.T.Q.UYỂN - CHÙA VẠN PHƯỚC
BỬU CỔN - CHÙA VẠN QUỐC
NGUYỄN ĐỨC RƯ - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
ĐINH VĂN XUÂN - CHÙA THIỀN TÔN
ĐÀO ĐÌNH TOẠI - CHÙA THIỀN TÔN
LÊ HIỀN TÂM - CHÙA BỒ ĐỀ
QUÁCH ĐÌNH AN - CHÙA BỬU LIÊN
Cụ bà VÕ THỊ HƯỜNG - CHÙA BỬU LIÊN
PHAN HỮU TÍNH - CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN THỊ VIẾT - CHÙA XÁ LỢI
GERALD WELLMAN - CHÙA XÁ LỢI
NINH THỊ QUY - CHÙA GIÁC TÂM
MẠC VĂN QUÁN - CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN VĂN HOÀI - CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN HỮU TÂM - CHÙA TỪ NGHIÊM
ĐẶNG ĐÌNH TÚC - CHÙA VẠN PHƯỚC
ĐOÀN THỊ CHUYỀN - CHÙA GIÁC NGẠN
NGUYỄN VĂN DOANH - CHÙA TỪ NGHIÊM
HUỲNH TẤN HẢI - CHÙA BỬU LIÊN
LƯƠNG VĂN THẤM - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN THỊ CHANG - CHÙA THIÊN TRÌ
NGUYỄN VĂN XINH - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
HỒ HOÀNG HẢI - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
Bà: LÂM THỊ TÁM - CHÙA THIỀN TÔN
HOÀNG THANH HÀ - CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Liên Kết Web
VIDEO