Ngày Mất Dương Lịch
NGUYỄN VĂN DANH - Thiền Viện Hải Đức
LÊ THỊ CÁT - CHÙA KÌ VIÊN
THẠCH THỊ HỮU - CHÙA BỬU LIÊN
TRẦN VĨNH TƯỜNG - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
TÀO THỊ SÁO - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
NGUYỄN THỊ MINH - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
LÊ VĂN SÁNG - CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN VĂN MƯỜI - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
MAI VĂN NGÀ - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN XUÂN HUY - CHÙA LINH HƯƠNG
THẠCH THỊ HỮU - CHÙA BỬU LIÊN
TÔN THỊ KIM HOÀNG - CHÙA GIÁC MINH
NGUYỄN THỊ TUYẾT - CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN THỊ HỘI - TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
VŨ ĐỨC LỘC - CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN THỊ BẢY - CHÙA GIÁC TÂM
LÝ THỊ LIÊN - CHÙA GIÁC TÂM
LÝ THỊ LIÊN - CHÙA GIÁC TÂM
CHU THỊ KIM THOA - CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN TÍCH KHANH - CHÙA VẠN PHƯỚC
NGÔ THỊ HUÊ - CHÙA BỒ ĐỀ
HOÀNG TẠ LÊ MINH - CHÙA SÙNG ĐỨC
BÙI XUÂN BÚT - CHÙA XÁ LỢI
Bà TẠ THỊ CỐNG - CHÙA GIÁC NGẠN
Ô. VŨ XUÂN SƠN - CHÙA BỬU LIÊN
CHUNG NHỰT QUANG - CHÙA BỒ ĐỀ
NGÔ THỊ HUỆ - CHÙA BỒ ĐỀ
Ông NGUYỄN NGHĨA - CHÙA VẠN PHƯỚC
PHẠM HỮU NHÃ - CHÙA XÁ LỢI
BÙI THỊ NHÂN - CHÙA GIÁC QUANG
NGÔ THỊ CHÍN - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
TRƯƠNG THỊ MINH SƯƠNG - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN THỊ KIÊM - CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN THỊ TÍNH - CHÙA TUYỀN LÂM
Bà LÊ THỊ PHÁT - CHÙA TUYỀN LÂM
Liên Kết Web
VIDEO