Ngày Mất Dương Lịch
LƯƠNG VIỆT CƯỜNG - CHÙA XÁ LỢI
TẠ THỊ TỴ - CHÙA VẠN HẠNH
LỤC THỊ KIM - CHÙA VẠN PHƯỚC
TRẦN KIÊM TUẤN - CHÙA VẠN PHƯỚC
TRẦN THANH HỒNG - CHÙA TRUNG NGHĨA
VƯƠNG VĂN HỢI - CHÙA LIÊN ỨNG
TRẦN THỊ HÂN - CHÙA TRUNG NGHĨA
NGUYỄN THỊ BẠCH LAN - CHÙA VẠN QUỐC
PHẠM HỚN - CHÙA TUYỀN LÂM
VŨ NGỌC DẦN - CHÙA LONG AN
HỒ THỊ SÂM - CHÙA TUYỀN LÂM
VŨ VĂN PHIẾN - CHÙA HIỂN QUANG
LÊ VĂN HÒA - CHÙA LONG AN
TRẦN THỊ CHÍN - CHÙA GIÁC TÂM
LÊ VĂN THỚI - CHÙA GIÁC TÂM
PHẠM VĂN HÀ - CHÙA BỬU LIÊN
NGUYỄN VĂN ĐỎ - Thiền Viện Hải Đức
TRẦN CAM - CHÙA ĐÔNG LINH
LỮ XUÂN MAI - CHÙA NHƯ LAI
NGUYỄN THỊ KIM VAR - CHÙA LIÊN NGHIÊM
NGUYỄN THỊ BIỂN - CHÙA LIÊN NGHIÊM
THÁI THỊ TÌNH - CHÙA TRUNG NGHĨA
TRẦN THỊ QUYẾN - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯỢNG - CHÙA TAM BẢO
NGUYỄN VĂN HAI - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
LÊ THỊ CẦM - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
HUỲNH THỊ HOA - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
DƯ XUÂN VIÊN - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
HỒ VĂN HẠNH - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
PHẠM VĂN KÝ - CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
NGUYỄN THẾ HÙNG - CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
LƯU QUỐC CƯỜNG - CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
TRẦN THỊ THÌN - CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN THỊ KIM CHI - CHÙA GIÁC TÂM
LƯƠNG VIỆT CƯỜNG - CHÙA XÁ LỢI
CHU HỮU DUY - CHÙA GIÁC TÂM
HỒ TẤN VINH - CHÙA SÙNG ĐỨC
NGUYỄN THỊ HẰNG - CHÙA ĐA BẢO
NGUYỄN VĂN HUỆ - CHÙA LINH CHƯỞNG
TRỊNH HOA HỒNG - CHÙA ĐẠI HẠNH
LÊ TẤN HỮU - CHÙA BỒ ĐỀ
DƯƠNG TÔ LINH TỬ - CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN BẢO TRÂN (bé TINY) - CHÙA VẠN PHƯỚC
LỤC THỊ KIM - CHÙA VẠN PHƯỚC
TRỊNH HOA HỒNG - CHÙA ĐẠI HẠNH
TRẦN THỊ BA - CHÙA TUYỀN LÂM
TRƯƠNG THỊ KIM YẾN - CHÙA GIÁC QUANG
LƯƠNG THÀNH ĐẠT - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
HUỲNH NGỌC DIỆU - CHÙA BỬU LIÊN
Cung Bỉnh Tuấn - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Liên Kết Web
VIDEO