Ngày Mất Dương Lịch
PHẠM THỊ NGỌC CHÂU - CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN THỊ LẤM - CHÙA TỪ PHONG
NGUYỄN THỊ THÃ - CHÙA PHÁP BỬU
LÊ NGỌC HÀ - CHÙA PHỔ DIỆU
NHƯ CÔNG MINH - CHÙA TUYỀN LÂM
LÝ VĂN GIẼNG - CHÙA TRUNG NGHĨA
LÊ VĂN THANH - CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
NHƯ CÔNG MINH - CHÙA TUYỀN LÂM
NGUYỄN NGỌC TUẤN - CHÙA LONG AN
THẠNH VĂN THÀNG - CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN THỊ QUYẾN - CHÙA BỒ ĐỀ
LÊ ĐÌNH CÂN - CHÙA KIỀU ĐÀM
LÊ VĂN LONG - CHÙA VẠN PHƯỚC
TRẦN TẤN XUÂN - CHÙA HUỆ LÂM
ĐỖ THỊ TÂM - CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
VÕ THỊ MỘNG NGA - TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
CHÂU DĨNH HIỀN - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
VŨ HOÀNG - CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN VĂN ĐẠI - CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN VĂN CAO - CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN THỊ HUỆ - CHÙA TỪ NGHIÊM
NGUYỄN VĂN MÙI - CHÙA LONG AN
TRỊNH QUỐC HƯƠNG - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN VĂN SẮC - CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN HỮU LỘC - CHÙA TUYỀN LÂM
Liên Kết Web
VIDEO