Ngày Mất Dương Lịch
NGUYỄN THỊ THANH THÀO - CHÙA NHƯ LAI
TRẦN VĂN LÃ - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
LÊ THỊ PHƯƠNG LAN - CHÙA LINH CHƯỞNG
HUỲNH THỊ MỸ - CHÙA LINH HƯƠNG
LÊ THỊ DIỄN - CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
DANH HẠNH - CHÙA BỬU LIÊN
BÙI VŨ HOÀNG ANH - CHÙA LONG AN
TẠ VĂN MINH - CHÙA VẠN PHƯỚC
GIANG MINH PHÁP - CHÙA XÁ LỢI
HOÀNG THỊ THUẬT - TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
Ông NGUYỄN VĂN KÍNH - CHÙA GIÁC NGẠN
NGUYỄN THỊ CHI - CHÙA THIÊN TRÌ
NGUYỄN THỊ MẬN - CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN HOÀNG HUY - CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY - CHÙA ĐA BẢO
TRƯƠNG THỊ SƠN - CHÙA TUYỀN LÂM
HÀNG CAO DỰC - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
lÊ VĂN TẢO - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
CAO VĂN GIÁC - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
PHẠM THỊ MEN - CHÙA BỬU LIÊN
PHẠM THỊ MEN - CHÙA BỬU LIÊN
Ô. CAO VĂN GIÁC - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
VÕ T. NGUYỆT ANH - CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Liên Kết Web
VIDEO