Ngày Mất Dương Lịch
VŨ QUỐC AN - CHÙA NHƯ LAI
TRẦN ĐĂNG LÂN - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
HUỲNH VĂN PHẠN - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
LÊ XUÂN ANH - CHÙA GIÁC MINH
Cụ HUỲNH THỊ HƯỜNG - CHÙA GIÁC MINH
NGUYỄN VĂN LỄ - CHÙA PHÁP VÂN
LÊ THỊ THUẬN - CHÙA GIÁC TÂM
HỒ NHƯ NGỌC - CHÙA GIÁC TÂM
TẠ THỊ HỒNG - CHÙA TỪ NGHIÊM
NGUYỄN VĂN BA - CHÙA LINH CHƯỞNG
LÊ THỊ THU HÀ - CHÙA XÁ LỢI
LÊ THỊ BA - CHÙA XÁ LỢI
HUỲNH THỊ TUYẾT - CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN THU HỒNG - CHÙA GIÁC NGẠN
VŨ VĂN THÌN - CHÙA BỬU LIÊN
HL: VÕ THỊ MỸ PHƯỢNG - TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
ĐÀO THỊ KHOA - CHÙA TỪ NGHIÊM
MAI THI CHÃY - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN ĐÌNH LÂN - CHÙA XÁ LỢI
TRẦN THỊ NGỌC - CHÙA THIỀN TÔN
PHẠM VIẾT LÚA - CHÙA THIỀN TÔN
LÊ THỊ THÀNH - CHÙA THIỀN TÔN
TRẦN THỊ HUÊ - CHÙA TUYỀN LÂM
NGUYỄN VĂN TỶ - CHÙA TUYỀN LÂM
Ô. PHAN NGỌC CƯỜNG - CHÙA BỬU LIÊN
NGUYỄN KIM TIẾN - CHÙA THIÊN TRÌ
Trần Văn Lân - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Liên Kết Web
VIDEO