Ngày Mất Dương Lịch
TRẦN THỊ BÍCH - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Ông ĐẶNG XUÂN HÙNG - CHÙA THẬP PHƯƠNG
LIÊU THỊ SÃNH - CHÙA LINH CHƯỞNG
TRƯƠNG THỊ BÍCH - CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN THỊ NGỌC THANH - CHÙA LONG AN
ÔNG THỊ LUYẾN - CHÙA PHÁP VÂN
ĐẶNG THỊ CỬU - CHÙA XÁ LỢI
VÕ THỊ BẠCH MAI - CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN THỊ VẠN - CHÙA GIÁC TÂM
BẠCH THỊ CHI - CHÙA GIÁC TÂM
VÕ VĂN HIẾU - CHÙA THIỀN TÔN
HUỲNH VĂN HỌC - CHÙA THIỀN TÔN
DƯƠNG CHÍ MINH - CHÙA ĐẠI HẠNH
ĐÀO VĂN CHƠN - CHÙA THIÊN TRÌ
LÊ TỬ BÍNH - CHÙA BỒ ĐỀ
LÊ TỬ BÍNH - CHÙA BỒ ĐỀ
Ông NGUYỄN PHÚC LONG - CHÙA GIÁC NGẠN
HỨA THỊ HƯƠNG - CHÙA GIÁC TÂM TỰ
ĐINH THẾ DUY - CHÙA TỪ NGHIÊM
DƯƠNG CHÍ MINH - CHÙA ĐẠI HẠNH
HỨA THỊ HƯƠNG - CHÙA GIÁC TÂM TỰ
HOÀNG MAI TUẤN - CHÙA LONG AN
NGUYỄN THỊ ÚT - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGÔ TRƯỜNG VŨ - CHÙA BỬU LIÊN
NGUYỄN VĂN THƠ - CHÙA BỬU LIÊN
HOÀNG MAI TUẤN - CHÙA LONG AN
ĐÀO VĂN CHƠN - CHÙA THIÊN TRÌ
PHẠM VĂN NGỪNG - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
NGUYỄN THANHSƠN - CHÙA THIỀN TÔN
Dương Thị Hết - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Liên Kết Web
VIDEO